Водни молекули: Разбиране на диполярната природа на H2O

от Joost Nusselder | Последна промяна:  Май 28, 2022

Винаги най -новите съвети и трикове за пушене?

Абонирайте се за бюлетина „НЕОБХОДИМОСТ“ за амбициозни питмайстори

Ние ще използваме вашия имейл адрес само за нашия бюлетин и ще уважаваме вашия уединение

Обичам да създавам безплатно съдържание, пълно със съвети за моите читатели, вие. Не приемам платени спонсорства, моето мнение е мое собствено, но ако смятате моите препоръки за полезни и в крайна сметка купувате нещо, което харесвате чрез една от моите връзки, бих могъл да спечеля комисионна без допълнителни разходи за вас. Научете повече

Водата е най-изобилното съединение на земната повърхност, покривайки 70 процента от планетата. В природата водата съществува в течно, твърдо и газообразно състояние. Той е в динамично равновесие между течно и газообразно състояние при стандартна температура и налягане. При стайна температура е течност без вкус и мирис, почти безцветна със синя нотка. Много вещества се разтварят във вода и тя обикновено се нарича универсален разтворител. Поради това водата в природата и при употреба рядко е чиста и някои свойства могат да се различават от тези на чистото вещество. Има обаче и много съединения, които по същество, ако не напълно, са неразтворими във вода. Водата е единственото обичайно вещество, което се среща естествено във всичките три общи състояния на материята и е от съществено значение за целия живот на Земята. Водата съставлява 55% до 78% от човешкото тяло.

В тази статия ще предоставя изчерпателен преглед на водните молекули и тяхното въздействие върху свойствата на водата.

Какво представляват водните молекули

Очарователната структура на водните молекули

Връзките между водородните и кислородните атоми във водната молекула са ковалентни, което означава, че атомите споделят електрони. Електроните обаче не се споделят по равно, което води до частичен отрицателен заряд на кислородния атом и частичен положителен заряд на водородните атоми. Тази полярност прави водните молекули силно привлечени една от друга и други заредени частици.

Необичайните свойства на водните молекули

Молекулите на водата имат някои необичайни свойства поради тяхната структура и свързване. Тези свойства включват:

  • Високо повърхностно напрежение
  • Висока точка на кипене и точка на топене
  • Висок топлинен капацитет
  • Висока плътност в течно състояние в сравнение с твърдо състояние (лед плава)
  • Способност за разтваряне на много вещества

Разбиране на танца на изпаряващите се водни молекули във въздуха

Когато водата навлезе в атмосферата, тя преминава в нова фаза като водна пара. Този процес, известен като изпаряване, е от решаващо значение за водния цикъл и много атмосферни процеси, които оказват влияние върху климата. Но как се случва това на молекулярно ниво?

Молекулярният танц на изпарението

Изпарението изисква енергия за разрушаване на връзките между водните молекули в течната фаза. Обикновено водните молекули са силно свързани заедно в полимер, свързани чрез водородни връзки. Но когато се добави енергия, молекулите могат да работят една от друга, позволявайки на най-близките молекули да избягат като водна пара. Това изисква много енергия, тъй като връзките между водните молекули обикновено са много силни.

Какво са открили изследователите

Изследователите са установили, че изпарението е колективна танцова последователност, включваща координирано движение на отделни водни молекули. Чрез компютърни симулации и прецизно молекулярно моделиране, екип, ръководен от Нагата и колегите му, са придобили нови прозрения за молекулярните събития, които позволяват на водните молекули да избягат от течната фаза и да навлязат в атмосферата.

Ролята на молекулярното взаимодействие

Екипът установи, че ключът към изпарението е взаимодействието между водните молекули. Тъй като течната вода се нагрява, молекулите започват да вибрират по-силно, като се задържат една за друга по-слабо и освобождават отделни молекули във въздуха. Този процес се влияе от редица фактори, включително температура, влажност и наличието на други вещества във въздуха.

Значението на разбирането на изпарението

Разбирането на молекулярния танц на изпарението е от решаващо значение поради редица причини. Може да ни помогне да научим повече за физиката на водата и атмосферните процеси, а също така може да ни помогне да подобрим нашето моделиране на климата и други процеси в околната среда. Като наблюдават виртуалния танц на водните молекули, изследователите могат да получат нови прозрения за сложните процеси, които управляват нашия свят.

Диполярната природа на водните молекули

Диполярна молекула е тази, която има както положителен, така и отрицателен заряд. В случай на водни молекули, кислородният атом има частичен отрицателен заряд, докато водородните атоми имат частичен положителен заряд. Това се дължи на разликите в електроотрицателността между двата елемента.

Какви са последиците от диполярната природа на водните молекули?

Диполярният характер на водните молекули има много последици за живота и климата на Земята. Някои примери включват:

  • Способността на водата да разтваря много вещества се дължи на нейната полярна природа, което е важно за биологичните процеси.
  • Значението на водата за регулиране на телесната температура, тъй като тя има висок топлинен капацитет и може да абсорбира много енергия, преди температурата й да се повиши.
  • Ролята на водата в климата на Земята, тъй като тя е основен компонент на атмосферата и участва в много физически процеси като конвекционни течения и образуването на облаци.

Заключение

Водните молекули са малки частици вода, съставени от водород и кислород. Те са много необичайни поради своята полярност и молекулярен танц, който им позволява да се изпарят и да навлязат в атмосферата.

И така, сега знаете малко повече за водните молекули и тяхната роля в света около нас.

Йост Нуселдер, основателят на Lakeside Smokers, е търговец на съдържание, баща и обича да изпробва нова храна с пушенето на барбекю (и японска храна!) в основата на своята страст и заедно с екипа си той създава задълбочени статии в блогове от 2016, за да помогне на лоялните читатели с рецепти и готварски съвети.