Срок на годност на храните: Как да го определим и запазим

от Joost Nusselder | Последна промяна:  Май 28, 2022

Винаги най -новите съвети и трикове за пушене?

Абонирайте се за бюлетина „НЕОБХОДИМОСТ“ за амбициозни питмайстори

Ние ще използваме вашия имейл адрес само за нашия бюлетин и ще уважаваме вашия уединение

Обичам да създавам безплатно съдържание, пълно със съвети за моите читатели, вие. Не приемам платени спонсорства, моето мнение е мое собствено, но ако смятате моите препоръки за полезни и в крайна сметка купувате нещо, което харесвате чрез една от моите връзки, бих могъл да спечеля комисионна без допълнителни разходи за вас. Научете повече

Срокът на годност е времето, през което дадена стока може да се съхранява, без да стане негодна за употреба или консумация. Прилага се за храни, напитки, фармацевтични лекарства, химикали и много други нетрайни артикули. В някои региони се изисква препоръка „най-добро преди“, задължителна употреба или дата на свежест върху опакованите нетрайни храни.

Срокът на годност на даден хранителен продукт се определя от различни фактори, като неговата формула, обработка, опаковане и условия на съхранение. Също така обикновено се нарича дата „най-добър до“ или „използван до“.

В тази статия ще направя общ преглед на срока на годност и неговото въздействие върху живота ни.

Какво е срок на годност

В тази публикация ще разгледаме:

Разбиране на срока на годност на храната: Изчерпателно ръководство

Срокът на годност на храната се отнася до периода, през който храната може да се съхранява и да остане безопасна за консумация, като същевременно запазва приемливо качество от гледна точка на безопасност и органолептика. Срокът на годност на даден хранителен продукт зависи от няколко фактора, включително формулировка, обработка, опаковане и условия на съхранение.

Как се определя срокът на годност?

Срокът на годност на даден хранителен продукт се определя чрез провеждане на тестове, които оценяват качеството на продукта във времето. Тези тестове отчитат естеството и състоянието на продукта, както и специфичните условия на съхранение, необходими за поддържане на качеството му. Резултатите от тези тестове се използват за определяне на периода, през който продуктът може безопасно да се съхранява и консумира.

Какви артикули изискват срок на годност?

В Съединените щати Администрацията по храните и лекарствата (FDA) изисква всички нетрайни хранителни продукти, както и адаптираните млека и бебешката храна да бъдат етикетирани с дата на годност. Има обаче изключения от това изискване и законите относно запознанствата с храната варират в различните държави.

Как се изискват законово датите на срок на годност?

FDA изисква всички хранителни продукти, продавани в Съединените щати, да бъдат здравословни и годни за консумация. За да гарантира, че това изискване е изпълнено, агенцията е създала кодекс от федерални разпоредби, който включва насоки за датиране на храни. Въпреки че тези насоки не са правно обвързващи, те се използват от FDA, за да се определи дали даден продукт е безопасен за консумация.

Как безопасно да премахнете срока на годност на храната?

При премахване на срока на годност на храната е важно да се вземе предвид индивидуалният характер на продукта и специфичните условия на съхранение, необходими за запазване на качеството му. Някои общи насоки за безопасно премахване на срока на годност на храната включват:

 • Проверете срока на годност преди да консумирате продукта
 • Проверете продукта за признаци на разваляне, като мухъл или неприятна миризма
 • Съхранявайте продукта правилно, за да сте сигурни, че остава безопасен за консумация

Каква е ролята на опаковката за срока на годност на храната?

Правилното опаковане е от съществено значение, за да се гарантира, че хранителният продукт запазва качеството си и остава безопасен за консумация. Опаковката, използвана за конкретен хранителен продукт, ще зависи от индивидуалното естество на продукта и специфичните условия на съхранение, необходими за поддържане на неговото качество. Някои често срещани видове опаковки за храни включват:

 • Вакуумирани торбички
 • Херметични контейнери
 • Консерви и буркани
 • Найлонови опаковки и торбички

Овладяване на умелото маневриране при определяне на срока на годност на храната

Определянето на срока на годност на хранителните продукти е научен процес, който включва идентифициране на критични фактори, които влияят върху качеството и стабилността на продукта. Производителите трябва да извършат пълна оценка на присъщите и външните свойства на храната, за да определят дейността, която пречи на желаното качество на продукта. Следните стъпки са критични за идентифицирането на тези фактори:

 • Идентифицирайте формулата на продукта и използваните съставки.
 • Изчислете водната активност на продукта.
 • Извършете емпирично тестване, за да идентифицирате всички промени в продукта с течение на времето.
 • Преоценете формулата на продукта, за да избегнете проблеми.

Прогнози и тестване

След като бъдат идентифицирани критичните фактори, производителите могат да започнат да правят прогнози за срока на годност на продукта. Това включва ускорено тестване, за да се определи как продуктът ще реагира на различни условия на съхранение. Следните стъпки са критични за правенето на тези прогнози:

 • Определете желания срок на годност на продукта.
 • Определете условията на опаковане и съхранение, необходими за поддържане на желания срок на годност.
 • Извършете прецизно тестване, за да изчислите срока на годност на продукта при тези условия.
 • Преоценете формулата на продукта, за да увеличите срока на годност.

Увеличаване на срока на годност

Умелото маневриране при определяне срока на годност на хранителните продукти помага на производителите да избегнат скъпи грешки и да повишат качеството на своите продукти. Следните съвети могат да помогнат на производителите да увеличат срока на годност на своите продукти:

 • Използвайте подходяща опаковка, за да поддържате желаните условия на съхранение.
 • Идентифицирайте и контролирайте външните фактори като газова атмосфера, температура на съхранение и относителна влажност.
 • Използвайте точна информация, за да изчислите срока на годност на продукта.
 • Извършвайте редовни тестове, за да преоцените формулата на продукта и да установите всички проблеми.
 • Избягвайте ускорена дейност, която може да намали срока на годност на продукта.

Как да определите срока на годност на храните

Продължителността на времето, през което даден хранителен продукт може да се съхранява и все пак да запази качеството и безопасността си, се нарича срок на годност. За постигане на най-добро качество и безопасност е важно да знаете колко дълго може да се съхранява даден продукт и при какви условия. Следователно от производителите се изисква да посочват очаквания срок на годност на своите продукти върху етикета. Това включва срок на годност, срок на годност и срок на годност. Ето няколко примера какво означават тези дати:

 • Най-добър срок: Тази дата отразява продължителността от време, през което се очаква продуктът да запази най-доброто си качество. След тази дата продуктът все още може да е безопасен за консумация, но качеството може да се е влошило.
 • Срок на годност: Тази дата е особено важна за охладени млечни продукти, варени меса и други храни, които могат да представляват риск от хранително отравяне, ако се консумират след датата, посочена на етикета.
 • Дата на продажба: Тази дата се използва от търговците на дребно, за да определят колко време продуктът трябва да бъде изложен за продажба. Това не означава непременно, че продуктът вече не е безопасен за консумация след тази дата.

Фактори, които влияят върху срока на годност

Срокът на годност на продукта се определя от различни фактори, включително:

 • Видът на храната и нейните съставки
 • Условията на съхранение, като температура, влажност и светлина
 • Методът на опаковане и съхранение, като вакуумно опаковане, опаковане в модифицирана атмосфера или замразяване
 • Времето и условията на производство и подготовка

Валидиране и управление

За да определят срока на годност на продукта, производителите провеждат изследвания, които включват вземане на микробиологични проби и определяне на характеристиките на продукта при редовни условия на съхранение. Това е неразделна част от управлението на качеството и валидира безопасността и качеството на продукта. Особено когато се променят местата за производство или съхранение, е важно да се проведат тези проучвания, за да се гарантира, че срокът на годност на продукта не е засегнат.

Поддържане на хладно: Значението на контрола на температурата

Поддържането на подходящ температурен контрол е от решаващо значение за безопасността на храните. Помага за предотвратяване на растежа на вредни бактерии, мухъл и други микроорганизми, които могат да причинят болести, предавани с храна. Контролът на температурата също помага да се поддържа качеството и свежестта на храните, като гарантира, че те остават безопасни и приятни за ядене.

Какви са идеалните температури за съхранение на различните видове храни?

Идеалната температура за съхранение на храна зависи от вида на храната, която се съхранява. Ето някои общи насоки, които трябва да следвате:

 • Студени храни: трябва да се съхраняват при или под 40°F (4°C), за да се предотврати развитието на бактерии.
 • Горещи храни: трябва да се съхраняват при или над 140°F (60°C), за да се поддържа вътрешната им температура и да се предотврати развитието на бактерии.
 • Сухи храни: трябва да се съхраняват на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина и влага.
 • Замразени храни: трябва да се съхраняват при или под 0°F (-18°C), за да се запази качеството им и да се предотврати изгаряне във фризера.

Как можете да осигурите подходящ контрол на температурата?

Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да поддържате подходящ температурен контрол при съхранение и сервиране на храна:

 • Използвайте термометър: за да проверите температурата на вашата храна и да се уверите, че се съхранява при правилната температура.
 • Поддържайте кухнята си чиста: за да предотвратите развитието на бактерии и други вредни микроорганизми.
 • Следвайте инструкциите на хранителните продукти: за да сте сигурни, че се съхраняват правилно.
 • Използвайте подходяща опаковка: за да предотвратите навлизането на въздух и влага и причиняването на разваляне.
 • Проверявайте температурата редовно: за да сте сигурни, че се поддържа на правилното ниво.
 • Съхранявайте храните правилно: в правилната фаза на хладилника или фризера и далеч от източници на топлина.
 • Запишете температурата: за да сте сигурни, че остава постоянна и в рамките на необходимия диапазон.

Какви са последствията от неправилен контрол на температурата?

Неправилният контрол на температурата може да причини редица проблеми, включително:

 • Разваляне: което може да доведе до хранителни отпадъци и загуба на доставки.
 • Хранително заболяване: което може да причини сериозни здравословни проблеми и дори смърт.
 • Понижено качество: което може да направи храната по-малко приятна за ядене и да намали нейната хранителна стойност.

Кои са някои често срещани грешки, когато става въпрос за контрол на температурата?

Ето някои често срещани грешки, които трябва да избягвате, когато става въпрос за контрол на температурата:

 • Липса на разбиране: за важността на контрола на температурата и как да я поддържате.
 • Изваждане на храна от хладилника твърде рано: което може да доведе до по-бързото й разваляне.
 • Непроверяване на температурата редовно: което може да доведе до колебания и несъответствия.
 • Съхраняване на храни на грешно място: което може да доведе до тяхното разваляне или замърсяване.
 • Оставянето на горещите храни да се охлаждат твърде бавно: което може да увеличи риска от растеж на бактерии.

Защо опаковката играе жизненоважна роля за запазване на срока на годност на храните

Типът опаковъчен материал, използван за хранителни продукти, е критичен фактор при определяне на срока на годност на продукта. Опаковъчният материал трябва да предпазва храната от биологично, химическо и физическо замърсяване. Той също така трябва да предотвратява загубата или натрупването на вода, което може да компрометира качеството и безопасността на продукта. Опаковъчният материал трябва също така да позволява поддържането на необходимата атмосфера, което е от съществено значение за запазване качество и безопасност на продукта.

Ролята на активните и нови опаковки

Активното опаковане е скорошно развитие в опаковането на храни, което позволява по-дълъг срок на годност чрез включване на материали, които взаимодействат с продукта, за да поддържат неговото качество и безопасност. Новата опаковка, от друга страна, е вид опаковка, която преминава през специфичен процес, за да осигури достъп до продукта, като същевременно запази срока на годност. Както активните, така и новите опаковки играят важна роля за запазване на срока на годност на храните.

Влиянието на контрола на температурата и атмосферата

Контролът на температурата е жизненоважен аспект за запазване на срока на годност на храната. Опаковката трябва да може да издържи на температурите на обработка и разпространение, за да се предотврати всякакъв компромис в качеството и безопасността на продукта. Контролът на атмосферата също е от съществено значение, тъй като може значително да повлияе на срока на годност на продукта. Опаковката трябва да може да поддържа необходимата атмосфера, за да запази качеството и безопасността на продукта.

Ролята на изследванията и развитието

Изследователи и микробиолози си партнират с компании за опаковане, за да разработят нови материали и процеси, които могат да повишат надеждността и качеството на опаковките на храните. Университети и институции също участват в научноизследователска и развойна дейност в подкрепа на разработването на нови опаковъчни материали и процеси. Предстоящите статии и предварителни отпечатъци, представени на сайта на издателя Elsevier, предоставят преглед на най-новите изследвания и разработки в областта на опаковането на храни.

Въздействието на удобството и разходите

Опаковката играе важна роля в осигуряването на удобство за потребителите. Опаковката трябва да е лесна за отваряне, съхранение и използване. Въпреки това, удобството не трябва да компрометира срока на годност на продукта. Цената на опаковката също е важен фактор за производителите на храни. Опаковката трябва да бъде рентабилна и да не прави продукта твърде скъп за потребителите.

Ролята на безопасността и предотвратяването на замърсяване

Опаковката е критичен фактор за осигуряване безопасността на хранителните продукти. Опаковката трябва да предотвратява всякакво замърсяване от пряк или непряк контакт с продукта. Опаковката също така трябва да може да издържи всяка дейност по обработка или разпространение, без да се компрометира безопасността на продукта. Опаковката трябва също така да предоставя ясна индикация за срока на годност и статуса на продукта, като ревизиран или отхвърлен.

Влиянието на класирането и категоризацията

Опаковъчните материали и науката са категоризирани в категорията на селскостопанските науки и науката за материалите. Надеждността и качеството на опаковъчните материали са от съществено значение за запазване на срока на годност на храните. Класирането на опаковъчните материали и науката в медиите и академичните институции може да повлияе на разработването и приемането на нови опаковъчни материали и процеси.

Консервиране на храни: Поддържане на пресни и безопасни

Консервирането на храната е чудесен начин за защита на пресните продукти и предотвратяване на хранителни отпадъци. Като потискаме растежа на бактерии и микроорганизми, можем да удължим срока на годност на храните със седмици или дори месеци. Има много методи за съхранение, всеки със собствен план и практики. Нека проучим някои от начините, по които можем да консервираме храната си.

Методи за консервиране

Ето някои от най-популярните методи за консервиране на храна:

 • Охлаждане: Намалява температурата на храната, като забавя растежа на микроорганизми и бактерии. USDA изисква температура от 40°F или по-ниска, за да се запази безопасността на храната.
 • Замразяване: Замразяването на храната спира растежа на микроорганизми и бактерии. Той също така премахва влагата, което предотвратява възникването на ензимни реакции. Съхраняването на корените е естествен начин за консервиране на храни чрез съхраняването им на хладно и тъмно място.
 • Консервиране: Консервирането включва пастьоризация, която убива бактериите и микроорганизмите. Освен това премахва кислорода, което потиска растежа на бактериите. Консервирането може да се извърши чрез дехидратация, пастьоризация, изпаряване, опушване или студено.
 • Маринуване: Мариноването използва оцет, ферментация на млечна киселина, сол или други химикали за консервиране на храни. Киселината в оцета или млечнокиселата ферментация създава неподходяща среда за развитие на микроорганизми.
 • Вакуумно запечатване: Вакуумното запечатване премахва кислорода, което потиска растежа на бактериите. Кислородните абсорбери също могат да бъдат добавени към опаковката за допълнително намаляване на нивата на кислород.
 • Филтриране и избистряне: Филтрирането и избистрянето премахват примесите от течности, като масло, за да предотвратят растежа на бактерии.

Най-добри практики

Ето някои най-добри практики, които трябва да имате предвид, когато консервиране (като при пушенето) храна:

 • Използвайте пресни, висококачествени продукти.
 • Измийте добре ръцете и оборудването си, преди да боравите с храна.
 • Използвайте чисти, стерилизирани буркани и капаци за консервиране.
 • Следвайте правилните процедури за консервиране, за да предотвратите замърсяване.
 • Съхранявайте храната на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина.
 • Проверете за признаци на разваляне, преди да ядете консервирани храни.

Заключение

И така, срокът на годност на храната е периодът, през който храната остава безопасна за консумация и запазва приемливо качество. Зависи от формулата, обработката и опаковката на храната, както и от условията на съхранение. Трябва да можете да разберете дали храната е изтекла, като я погледнете и помиришете, и трябва да я съхранявате правилно, за да запазите качеството си. Така че не се страхувайте да изхвърлите храна с изтекъл срок на годност. Вие правите правилното нещо за вашето здраве.

Йост Нуселдер, основателят на Lakeside Smokers, е търговец на съдържание, баща и обича да изпробва нова храна с пушенето на барбекю (и японска храна!) в основата на своята страст и заедно с екипа си той създава задълбочени статии в блогове от 2016, за да помогне на лоялните читатели с рецепти и готварски съвети.